Regulamin sklepu

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Jakucja Trail (Sklepu), prowadzonego pod adresem jakucjatrail.pl.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem wspinaczkowym oraz odzieżą górską, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 3. Właścicielem Sklepu jest Romualda Staszak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą jakucjatrail.pl Romualda Staszak os Powstańców Warszawy 7/12, 61-656 Poznań  posługujący się numerem NIP 9720399070, REGON 631085002, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W sprawach związanych z działalnością Sklepu można kontaktować się poprzez e-mail: jakucja_trail@o2.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: (0)728-970-177
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego Jakucja Trail podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 2. DEFINICJE

KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca towary od Sprzedawcy

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

SPRZEDAWCA/OPERATOR SKLEPU - właściciel Sklepu Romualda Staszak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą jakucjatrail.pl Romualda Staszak z siedzibą w Złotnikach

 

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej jakucjatrail.pl.

 

 

§ 3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Do dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie przez kupującego:

- połączenia z siecią internet,

- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.6 lub Chrome w wersji nie starszej niż 7 lub Opera w wersji nie starszej niż 10,
- włączoną obsługę Java Script,
- aktywny adres email.

 1. Warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie jakucjatrail.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o ich zaakceptowaniu.

§ 4. REJESTRACJA W SKLEPIE I DOKONYWANIE ZAKUPÓW

1. Zakupów w Sklepie można dokonywać bez rejestracji (bez uprzedniego założenia konta użytkownika) albo z rejestracją (po uprzednim założeniu konta użytkownika).
2. Aby dokonać zakupu bez rejestracji, należy w etapie 2 procesu zakupowego (szczegółowe omówienie etapów zakupu w §. 4.), wypełnić dane, które znajdują się w kolumnie po lewej stronie formularza, pod informacją "Chcę kupić bez rejestracji". Dane, które należy wypełnić to: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, dane adresowe. Zakup bez rejestracji oznacza jednorazowy zakup, bez założenia konta użytkownika. Dane użytkownika nie będą przechowywane w bazie danych klientów i wykorzystane zostaną wyłącznie do realizacji pojedynczego zamówienia.
3. Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy dokonać rejestracji, klikając w przycisk "Moje konto" znajdujący się na dole strony www.jakucjatrail.pl. Do rejestracji niezbędne jest: podanie aktywnego adresu e-mail (który będzie loginem) oraz ustawienie własnego hasła. Rejestracji można dokonać również w trakcie zakupów - po dodaniu produktów do koszyka. Wówczas po przejściu z koszyka do etapu 2, należy wybrać opcję "Utwórz konto" znajdujący się po lewej stronie.

4. Użytkownik posiadający indywidualne konto użytkownika, może korzystać z usług sklepu w każdym czasie, poprzez zalogowanie się. W tym celu należy w prawym górnym rogu strony - kliknąć w ikonkę po prawej stronie "Mojego koszyka", wybrać opcję "Zaloguj", a następnie wpisać adres email i hasło do konta. Zalogować można się również w trakcie dokonywania zakupów - po dodaniu produktów do koszyka i kliknięciu "Przejdź do kasy". Wówczas należy wpisać login i hasło i wybrać przycisk "Zaloguj" znajdujący się z prawej strony formularza pod hasłem "Już zarejestrowany".
5. Użytkownik po dokonaniu rejestracji może w każdej chwili zmienić swoje dane. W tym celu należy zalogować się, podając login i hasło i klikając "Zaloguj się", w prawym górnym rogu sklepu. Wówczas po wybraniu zakładki "Moje informacje osobiste" wyświetli się formularz z danymi rejestracyjnymi. Po dokonaniu zmian należy kliknąć w przycisk "Zapisz". Dane zostaną wówczas uaktualnione.
6. Operator sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Konto użytkownika” z terminem wypowiedzenia 14 dni i usunąć konto użytkownika po upływie terminu wypowiedzenia, jeśli podane dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości email.
7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
8. Rejestracja nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Na skutek rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa "Konto użytkownika".

§ 5. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jakucjatrail.pl. można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Cena podana przy poszczególnych towarach jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

 

2. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz przyjęcie zamówienia przez Operatora Sklepu. Zamówienie stanowi ofertę zakupu.

3. Złożenie zamówienia przebiega następująco:

1) Dodanie do koszyka wybranego towaru / wybranych towarów. Istnieje możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów.


2) Zarejestrowanie nowego Użytkownika lub zalogowanie się do Konta Użytkownika, chyba że Użytkownik zarejestrował/zalogował się wcześniej (przy czym istnieje możliwość pominięcia tego etapu w przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu zakupu bez rejestracji (bez założenia indywidualnego konta użytkownika).

3) Wskazanie adresu dostawy i adresu rozliczeniowego.

4) Wybranie sposobu dostawy.

5) Wybranie sposobu płatności.
6) Potwierdzenie zamówienia po sprawdzeniu wszystkich informacji w podsumowaniu zamówienia.

7) Wysłanie automatycznego e-maila na adres podany przez Użytkownika, potwierdzającego przyjęcie zamówienia, wraz z informacją o zamówionych towarach, wybranym sposobie dostawy i płatności.

§ 6. PŁATNOŚCI.

1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy odbiorze przesyłki od dostawcy

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

- za pomocą systemu PayU.

2. Rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem, prowadzony jest przez bank mBank S.A. pod 76 1140 2004 0000 3302 7757 9286. Dane do przelewu: Romualda Staszak, os Powstańców Warszawy 7/12, 61-656 Poznań. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia podany w wiadomości e-mail nadesłanej przez Sprzedawcę.

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy cena towaru wraz z kosztami przesyłki płatna jest w terminie maksymalnym siedmiu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4. W przypadku płatności przy odbiorze cena towaru wraz z kosztami przesyłki płatna jest doręczycielowi w chwili doręczenia przesyłki do odbiorcy.

§ 7. KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY

1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej GLS.
2. Koszty dostawy:
a. przy zakupach o wartości poniżej 800 zł:
 - przelew na konto: 15 zł
 - pobranie: 25 zł
b. przy zakupach o wartości 800 zł lub wyższej:
 - przelew na konto: GRATIS
 - pobranie: GRATIS

§ 8. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji zamówienia przez Operatora Sklepu wynosi do 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie lub od momentu otrzymania informacji o przesyłce za pobraniem.
3. Nadawanie przesyłek następuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem Świąt).
4. W dniu wysyłki Operator Sklepu potwierdzi nadanie przesyłki oraz prześle numer nadania przesyłki na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

5. Czas dostawy przez firmę kurierską trwa zwykle 1 dzień roboczy, a przez Pocztę Polską od 1 do 3 dni roboczych. Dostawy przesyłek odbywają się od poniedziałku do piątku.

6. W razie nieobecności Kupującego pod adresem dostawy, doręczyciel zobowiązany jest zostawić awizo. W przypadku dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską, można wówczas odebrać paczkę we wskazanej w awizo placówce pocztowej, do 7 dni od dnia otrzymania awizo i do 7 dni od dnia otrzymania powtórnego awizo. W przypadku dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską, kurier może podjąć ponowną próbę dostarczenia przesyłki w następnym dniu roboczym (po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki). Po dwóch nieudanych próbach, przesyłka przez kolejne 7 dni znajdować się będzie w lokalnej siedzibie firmy kurierskiej, gdzie Kupujący zobowiązany jest odebrać ją osobiście, zgodnie z treścią ponownego awizo.
7. Operator Sklepu nie ma wpływu na godzinę dostawy przesyłki.

8. W razie jakichkolwiek problemów związanych z dostarczeniem przesyłki przez doręczyciela do odbiorcy, po otrzymaniu informacji na ten temat od odbiorcy lub doręczyciela, Operator Sklepu, kontaktując się z doręczycielem i odbiorcą, dołoży wszelkich starań w celu rozwiązania zaistniałego problemu.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres jakucja_trail@o2.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie tradycyjną pocztą. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres: ul. Przepiórcza 8, 62-002 Złotniki.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru, oświadczenia w formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

§ 10. Reklamacja towaru

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – art. 5764 Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie pod numerem (0) 728-970-177, w tradycyjnej formie pisemnej na adres ul. Przepiórcza 8, 62-002 Złotniki, pocztą elektroniczną na adres: jakucja_trail@o2.pl).
 3. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 5. Reklamowany produkt należy odesłać na adres:

Jakucja Trail
ul. Przepiórcza 8
62-002 Złotniki

6. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

7. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT, Konsument proszony jest o dołączenie do reklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

8. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednym z zabezpieczeń jest certyfikat SSL wydany przez Certum - Powszechne Centrum Certyfikacji.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Internetowego Sklepu Jakucja Trail, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator Sklepu zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
6. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Kupujący może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
4. O każdej zmianie Regulaminu, Operator Sklepu powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.